Wykaz przeprowadzonych kontroli - Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz przeprowadzonych kontroli

ROK 2015

TEMAT KONTROLI

RODZAJ KONTROLI

TERMIN REALIZACJI

Kontrola w zakresie wdrożenia
i realizacji zadań związanych
z wprowadzeniem danych
do systemu SWOP KADRA

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 09.02.2015

Do 20.02.2015

Kontrola w zakresie
prawidłowego użytkowania sprzętu Transportowego oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką transportową

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 20.10.2015

Do 20.10.2015

ROK 2014

Kontrola w zakresie poprawności stosowania instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego przez Wydział Kryminalny KPP w Raciborzu
oraz Wydział Dw. Z PG KPP
w Raciborzu

Kontrola w Trybie Uproszczonym

Od  21.02.2014

Do 28.02.2014

Kontrola w zakresie rzetelności rejestracji w KSIP czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 07.04.2014

Do 14.04.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji badań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
w KPP Racibórz oraz podległych Komisariatach

Kontrola w Trybie Uproszczonym

Od 09.06.2014

Do 23.06.2014

Kontrola w zakresie pracy kancelaryjno-biurowej, prawidłowość prowadzenia dokumentacji obiegu poczty jawnej oraz przebiegu archiwizacji

Kontrola w Trybie Uproszczonym

Od 07.11.2014

Do 14.11.2014

Kontrola w zakresie realizacji Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Planu Ochrony Obiektu KPP Racibórz

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 10.11.2014

Do 21.11.2014

ROK 2013

Kontrola w zakresie prawidłowości bieżącego obiegu poczty jawnej oraz prowadzonej archiwizacji dokumentacji jawnej w KPP Racibórz

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 15.07.2013

Do 06.09.2013

Kontrola w zakresie realizacji Decyzji Nr 53/12 Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu
z dnia 27.06.2012r w sprawie rejestracji informacji w KSIP

Kontrola w Trybie Zwykłym

Od 12.11.2012

Do 13.12.2013

 

 

 

Rok kontroli

Temat Kontroli

Kontrolowana Komórka

2012

W zakresie realizacji obowiązków przez funkcjonariuszy Zespołu Operacyjno - Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego tut. KPP realizujących zadania dot. poszukiwań.

Wydział Kryminalny

2012

W zakresie prawidłowość ewidencjonowania obiegu dokumentów dotyczących operacyjnego sprawdzenia osoby.

Kancelaria Tajna

Zespół Łączności i Informatyki

2012

W zakresie terminowości rejestracji w KSIP WWW w KPP Racibórz postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydział Kryminalny KPP Racibórz.

 

Zespół Łączności i Informatyki

2012

W zakresie prawidłowość wypełniania druków mandatów karnych i pokwitowań wydawanych w zamian za zatrzymane dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji

2012

W zakresie prawidłowość wypełniania druków mandatów karnych i pokwitowań wydawanych w zamian za zatrzymane dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Wydział Prewencji

2011

W zakresie prawidłowość kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących.

PP Kuźnia Raciborska

PP Krzyżanowice

PP Krzanowice

PP Pietrowice Wielkie

PP Rudnik

PP Rudy

2011

W zakresie prawidłowość kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących.

Wydział Kryminalny

2011

Kontrola problemowa dotyczyła czytelności tablic rejestracyjnych pojazdów służbowych tut. KPP oraz wyposażenie pojazdów służbowych w stosowne nalepki kontrolne.

Wydział Prewencji

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Kryminalny

Wydział do walki z PG

Kierownik Zaopatrzenia i Finansów

2011

W zakresie prawidłowość wypełniania druków mandatów karnych i pokwitowań wydawanych w zamian za zatrzymane dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji

2010

W zakresie prawidłowości rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w KPP Racibórz.

Wydział Kryminalny

2010

W zakresie terminowości rejestracji w KSIP WWW w KPP Racibórz postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydział Kryminalny KPP Racibórz.

Wydział Kryminalny

2010

W zakresie realizacji wybranych zagadnień procedury „Niebieskiej Karty” w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

 

Wydział Prewencji

2009

W zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia zarejestrowanych fotoradarem w okresie od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2008r.

 

Wydział Ruchu Drpgowego

2009

W zakresie zasadności, legalności, prawidłowości stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia

Wydział Prewencji

2009

W zakresie przestrzegania przepisów zawartych w Zarządzeniu nr 6/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Wydział Kryminalny

Wydział Prewencji

Wydział do walki z PG

2009

W zakresie monitorowania przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 598 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 czerwca 2007 roku, przeprowadzonej przez KWP w Katowicach.

 

Wydział Prewencji

2009

Terminowość prowadzonych przez Zespół do spraw wykroczeń Wydziału Prewencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz skuteczność wykrywania sprawców wykroczeń.

Wydział Prewencji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.01.2013
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Szymański
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Szymański Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry