Majątek - Majatek - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie Majątku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w zakresie posiadanych nieruchomości

I. Budynki  będące w trwałym zarządzie  Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu:

 

Racibórz ulica Bosacka 42-44

            siedziba Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

            Decyzja Starosty Raciborskiego nr SN.I.6844.1.8.2012 z dnia 16 kwietnia 2013 rok

            wartość początkowa  nieruchomości: 16 884 608,18 złotych

 

Krzyżanowice ulica Tworkowska 10

            siedziba Komisariatu Policji w  Krzyżanowicach

            Decyzja Starosty Raciborskiego nr SG.7012/8/1/01 z dnia 31 stycznia 2001 rok

            wartość początkowa nieruchomości: 324 938,55 złotych

 

Kuźnia Raciborska ulica Powstańców 7

            siedziba Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej

            Decyzja Starosty Raciborskiego nr SG.7012/8/1/01 z dnia 31 stycznia 2001 rok

            wartość początkowa nieruchomości: 552 487,75 złotych

 

Razem wartość początkowa wszystkich budynków służbowych wynosi 17 762 034,48 złotych

 

 

II.  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Sieci C.O., elektryczne i teletechniczne oraz sieci wodno-kanalizacyjne

            wartość początkowa: 1 326 979,00 złotych

Drogi, place i parkingi

            wartość początkowa: 1 467 365,46 złotych

Ogrodzenia

            wartość początkowa: 759 888,28 złotych

 

Razem wartość początkowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi  3 554 232,74 złotych

Metryczka

Data publikacji : 08.01.2013
Data modyfikacji : 12.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Szymański
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Szymański Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry