Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Na stronie głównej platformy ePUAP w pole wyszukiwarki Szukaj w portalu ePUAP należy wpisać nazwę podmiotu: "Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu" lub słowa charakteryzujące instytucję, np. "policja racibórz".

Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja korzystania z katalogu usług

3. Następnie po pojawieniu się listy podmiotów wraz z opisem obsługiwanych dokumentów należy wybrać pozycję wskazującą naszą komendę i odpowiednią usługę. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, to po kliknięciu klawisza "Przejdź do formularza",  będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. Jeśli nie, to zostanie wyświetlony ekran logowania do systemu ePUAP.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

 

 

Wymagania dla dokumantów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne musza być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to:

a/ DOC, RTF

b/ XLS

c/ CSV

d/ TXT

e/ GIF, TIF, BMP, JPG

f/ PDF

g/ ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierajace oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostana rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2008
Data modyfikacji : 01.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wróblewska Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry