Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy Policji nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Wydział Kryminalny

2) Zespół Techniki Kryminalistycznej

3) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

4) Zespół Kadr i Szkolenia

5) Zespół Finansów i Zaopatrzenia

6) Zespół Prezydialny

7) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

8) Zespół Łączności i Informatyki

9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków

10) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

11) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Wydział Prewencji

2) Wydział Ruchu Drogowego

3) Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej

4) Komisariat Policji w Krzyżanowicach

5) Posterunek Policji  Pietrowicach Wielkich

Metryczka

Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wróblewska Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wiśniewska
do góry